Doelstellingen


De mens wordt continu overrompeld door andermans subjectiviteit via diverse mediakanalen. Dat is absoluut geen nieuw verschijnsel, maar met de opkomst van sociale media dreigt dit fenomeen uit de hand te lopen. Men oordeelt vanuit een subjectief referentiekader en heeft toegang tot diverse platformen om deze oordelen te publiceren, maar deze ongetoetste informatie vormt ook nog eens de bron waaruit men informatie put, met misconceptie en polarisatie als gevolgen.

En toch, men verlangt naar zuivere informatie, uit aangeboren nieuwsgierigheid, maar ook omdat goede samenwerking en goed beleid ervan afhangen.

De politiek die vandaag in trek is, waarbinnen de economie belangrijker wordt gevonden dan de mens zelf, zal steeds meer schade toebrengen aan kwetsbare groepen. Ook vormen de achterliggende ideologieën een grote bedreiging voor volgende generaties. Beleid dat tot doel heeft het slavernijverleden te bagatelliseren, zorgt ervoor dat de kwetsbare groepen hun identiteit niet op grond van historische kennis kunnen vormen, maar bijvoorbeeld op grond van negatieve beeldvorming door de media.

Mede om die reden heeft Transmissie een aantal doelstellingen geformuleerd om het erfgoed in stand te houden en de historische perspectieven van generatie op generatie door te geven:

1. Transmissie wil via haar congressen, studiedagen, symposia de mensen kracht, beweging, informatie en deskundigheid aanbieden met betrekking tot de actuele thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg. Transmissie wil bijscholen, hervormen en motiveren creëren.

Het is voor professionals in het Caribisch gebied vaak moeilijk, bijvoorbeeld door gebrek aan financiële middelen, om in zichzelf te investeren met bijscholing. Toch is dit belangrijk om je kennis op peil te houden en om verder te komen in je vakgebied. Intellectuele prikkels zijn niet alleen nodig om scherp te blijven, maar ook om een zaak met voldoening te kunnen oplossen. Zowel op professioneel als op individueel of burgerlijk vlak. De alternatieven zijn stagnatie en ontevredenheid. Zonder stimulans kun je gefrustreerd raken, wat ook kan leiden tot burn-out en chronische ziekte. Transmissie wil individuen hiervoor behoeden door lezingen workshops en studiedagen aan te bieden die professionele vraagstukken uitdiepen en nieuwe inzichten verschaffen. Omdat bijleren genieten is.

Iedereen wil beter worden, maar kampt met ingesleten denkpatronen en gewoontes die vooruitgang belemmeren. Daarom richt Transmissie zich op hervorming. Dit is een onderdeel van het leren dat zich met name richt op de interne structuur: de drijfveren, de ethische codes en de denksystemen. Als individu/professional maar ook als organisatie is het nodig te reflecteren op de handelingen en attitudes die werk en communicatie faciliteren. Deze reflectie is nodig om integriteit en een gezonde beroepsethiek na te streven. Hierdoor kun je je beroep transparant uitoefenen en zakelijk en privé goed van elkaar scheiden. Een vraag die men zich hierbij kan stellen is: Wat zijn de intenties of motivaties achter mijn attitude en gedrag als persoon en mijn rol als professional ten aanzien van de ander, en welke rol spelen zij in de communicatie?

Transmissie draagt aan dit proces bij met kritische lezingen, studiedagen die tot zelfreflectie dwingen, maar ook door dialoog aan te sporen.

Motivatie is het optimisme dat je voelt bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Maar voor je klaar bent om deze mogelijkheden te verkennen is het nodig ook de kracht te voelen voor deze onderneming. Daarom vergt motivatie empowerment. Zonder zelfvertrouwen verzakt de geest in wanhoop.
Daarnaast dient een professional zich bewust te zijn dat zelfzorg ook belangrijk is. Zorgprofessionals hebben nog weleens de neiging zoveel aandacht aan de ander te geven dat de zelfzorg daaronder lijdt. Men blijft doorwerken uit plichtsbesef en onzelfzuchtigheid. Daarom organiseert Transmissie ook lezingen studiedagen over zelfzorg. Door jezelf niet te hard te pushen en voldoende mentale rust te nemen, kun je namelijk meer voor een ander betekenen.

2. Transmissie wil trends, nieuwe ontwikkelingen of originele invalshoeken op het gebied van interculturalisatie in de geestelijke gezondheidszorg voor het voetlicht brengen.

3. Transmissie wil kennis en deskundigheid van de vorige generatie naar de volgende generatie transmitteren ter bescherming van het erfgoed, om te voorkomen dat de informatie fragmentarisch afbrokkelt.

4. Transmissie wil een platform zijn waar professionals, die sociaal betrokken zijn en werkzaam zijn in de geestelijk gezondheidszorg & welzijn, periodiek bij elkaar komen. Hier kunnen we actuele thema’s bespreken, zoals wetswijzigingen, onrechtmatigheden en beleidsstrategieën met een negatieve invloed op de maatschappij. Door deze op te sporen en te verkennen, kunnen we oplossingen vinden en als één stem op komen voor de goede zaak.