Teamsamestelling

Transmissie is een initiatief van Damien Juliana. Hij is al 16 jaar als CEO-zorgondernemer in Nederland op het gebied van geestelijk gezondheidzorg en welzijn, en zet zich al jaren in voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Damien Juliana

In het verleden gaf hij hulpverlening aan mensen uit de Caribische eilanden, Marrokkanen, Surinamers, Afrikanen en Turken, waaronder (multi) probleemgezinnen, jongeren die dreigen te ontsporen, jongeren en volwassenen met een strafblad of criminele achtergrond en mensen met psychiatrische problemen en meervoudige diagnoses. Damien Juliana heeft veel families geholpen met het voorkomen van uithuisplaatsing, door hun gedrag en de culturele aspecten in het kader van opvoeding te vertalen voor rechter-commissarissen, de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg.

Juliana was van 2005 tot 2009 docent in het speciaal onderwijs. Als nevenactiviteit werkte hij als professionele bewindvoerder, benoemd door de kantonrechter, voor mensen die bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of taalbarrière in de schulden zijn geraakt. Ook heeft hij een bewindvoeringskantoor opgericht en in 2018 verkocht. In België was hij de kartrekker voor de gemeente Antwerpen t.b.v. de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse gemeenschap in diverse vraagstukken m.b.t. onder andere migratie, opvoeding en onderwijs. De laatste jaren heeft hij zich door congressen te organiseren ingezet voor kennisuitwisseling en empowerment van professionals in het Caribisch gebied.

“Het is altijd moeilijk geweest en het zal altijd moeilijk blijven om beleid naadloos te laten aansluiten op de praktijkervaring. Dit is al decennialang een groot pijnpunt met behoorlijke invloed op de maatschappij. De praktijkervaring moet juist het beleid informeren en niet andersom. Vanuit evidence based practice, gecontextualiseerd door de kennis van zorgontvangers en zorgprofessionals, kun je wetten aanscherpen en beleid op maat schrijven. Met betrekking tot de zorg falen beleidsmakers hierin helaas continu, waardoor bekende problemen zich herhalen en verplaatsen in plaats van opgelost worden. In een tijd waarin de zorgkosten de perken te buiten gaan, is het noodzaak de deskundigheid van zorgprofessionals te raadplegen voor een effectievere inzet van de middelen. Pijn die bij het volk leeft kan zo worden verzacht en of geëlimineerd. Als de situatie niet verandert, kan het die pijn juist vergroten.” Aldus Juliana.

Op dit moment helpt Juliana zorgorganisaties met het beleid voor het humanresourcesmanagement en het verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit houdt onder andere het vertalen van de beleidsvraagstukken in voor op de werkvloer. Zijn kennis en ervaringen wil hij inzetten om bedrijven verder te professionaliseren, om zo hun knelpunten en pijngebieden te verhelpen.