Over ons

Congresorganisatie

Transmissie is een organisatiebureau van congressen, studiedagen en symposia in Nederland en de Caribische eilanden. We brengen deskundigheid samen, dragen kennis over en stimuleren dialoog. Op deze website kunt u zich aanmelden voor onze conferenties en toegang krijgen tot archiefmateriaal van conferenties uit het verleden.

 

Door de evenementen loopt een rode draad van empowerment en hulpverlening met een focus op de Caribische Nederlander en diaspora. Denk daarbij aan thema’s zoals integratievraagstukken, jeugdcriminaliteit, multiprobleemgezinnen, meervoudige diagnose, politiek, maar ook aan inclusie, en verbinding tussen Nederland en de Caribische eilanden.

 

Een greep uit de vraagstukken:

  • Wat zijn de invloeden van de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet op de zorgtoegang van migranten met een hulpbehoefte?
  • Hoe kunnen we als professionals op zoek gaan naar manieren om collectieve trauma’s te verwerken, zoals het slavernijverleden, sociaaleconomische achterstand en de nadelige effecten van politieke besluitvorming op Caribische Nederlanders?
  • Hoe kunnen wij onze kennis overdragen aan de navolgers en welke digitale systemen zijn hiervoor nodig?

 

Door wie en voor wie?

Zowel onze medewerkers als sprekers zijn docenten, trainers en ervaringsdeskundigen uit onder meer de hulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor slaan we voortdurend de brug tussen kennis en praktijk. De sprekers zijn verbonden aan universiteiten, hogescholen en zorginstellingen verdeeld over Nederland en het Caribisch gebied. 

 

Het geeft ons voldoening om professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs gratis bij te scholen middels congressen, symposia en studiedagen. Daarnaast is Transmissie er voor overheidsinstanties, beleidsmakers, ondernemers en bestuurders.  

 Samenwerken

Wilt u samenwerken? Transmissie helpt ook bij het organiseren van congressen. We beschikken over een netwerk van sprekers die uw evenement tot een succes kunnen maken. Samen zoeken we de expertise en boodschap uit die bij uw thema’s passen. Daarbij weten wij als multiculturele organisatie hoe je etnische minderheden kunt bereiken, bijvoorbeeld door onderwerpen met een collectivistische bril te bekijken.

 

Trainingen

Ook geven wij trainingen in groepsverband zoals intervisie (begeleide gesprekken met mensen uit hetzelfde vakgebied). Wij vertalen de beleidsspeerpunten en analyseren hun uitwerking op de werkvloer.

Voor vragen over trainingen kunt u gerust mailen naar info@transmissie.online

 

Organisatie

Transmissie is niet gebonden aan andere congresorganisaties of partijen. Wel werken we samen met organisaties zoals Ocan. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat geven belangrijker is dan nemen. Daarom zoeken we zelf onze sponsoren om de congressen, symposia en studiedagen te bekostigen.